Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά Αποτελέσματα 2023

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2023 σε iXBRL (zip)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2023 (άνοιγμα με iXBRL viewer)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2023

Intrakat IR Release FY 2023

Intrakat Presentation to Analysts FY 2023 Results

Έκθεση διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (16.02.2023)

Έκθεση διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (30.01.2023)

 

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023

Intrakat IR Release H1 2023

Intrakat Presentation to Analysts H1 2023 Results

Οικονομικά Αποτελέσματα 2022

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022 σε iXBRL (zip)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022 (άνοιγμα με iXBRL viewer)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022

Εννεαμήνου

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022 – Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μ.Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022

 

GREEK WIND POWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022

 

RURAL CONNECT

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022

 

ΕΛ. ΣΤΑΘ. ΑΕ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022

 

ΒΗΤΑ ΠK IKAT ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022

 

Οικονομικά Αποτελέσματα 2021

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 (pdf)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 (xhtml)

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 (zip)

ESEF (iXBRL)

Εννεαμήνου

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021 – Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2021

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

FRACASSO HELLAS

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021

 

GREEK WIND POWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021

 

RURAL CONNECT

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021

 

ΒΗΤΑ ΠK IKAT ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021

 

ΕΛ. ΣΤΑΘ. ΑΕ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021

Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

Έτους

Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

Εννεαμήνου

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020 – Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2020

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

FRACASSO HELLAS

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

 

RURAL CONNECT

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

 

GREEK WIND POWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

 

ΒΗΤΑ ΠK IKAT ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020

Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2019

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

FRACASSO HELLAS
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (πρώην ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

RURAL CONNECT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2019

Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2018

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

FRACASSO HELLAS
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (πρώην ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

RURAL CONNECT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

Οικονομικά αποτελέσματα 2017

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2017

Ετήσια

Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

INTRADEVELOPMENT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

FRACASSO HELLAS
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΙΝΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

INESTIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

INTRAPOWER
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (πρώην ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

B-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

RURAL CONNECT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

INTRA – BLUE A.E.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2017

Οικονομικά αποτελέσματα 2016

Εξαμήνου

Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2016

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2016

Ετήσια

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

 

EUROKAT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INMAINT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

FRACASSO HELLAS

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRADEVELOPMENT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRAPOWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ICMH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΙΝΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRA – BLUE A.E.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

B-WIND POWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRACOM CONSTRUCT

Ετήσια oικονομική έκθεση 2016

 

OIKOS PROPERTIES SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΑΚ ENERGY

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ROMINPLOT SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

AMBTILA ENTERPRISES LTD

Οικονομική έκθεση 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα 2015

Α’ τρίμηνο

Στοχεία και πληροφορίες 3Μ 2015
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2015

Β’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2015
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2015

Γ’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2015
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2015

Έτος

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015
Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

 

EUROKAT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INMAINT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

FRACASSO HELLAS

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRADEVELOPMENT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRAPOWER

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ICMH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ΙΝΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRA – BLUE A.E.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

B-WIND POWER

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

 

INTRACOM CONSTRUCT

Ετήσια oικονομική έκθεση 2015

 

OIKOS PROPERTIES SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ROMINPLOT SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

AMBTILA ENTERPRISES LTD

Οικονομική έκθεση 2015

Οικονομικά αποτελέσματα 2014

Α’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2014
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2014

 

Β’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2014
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2014

 

Γ’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2014
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2014

 

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών
 
EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ICMH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INTRA – BLUE A.E.
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Ισολογισμός της 31/12/2014
Έκθεση Διαχείρισης της 31/12/2014
Προσάρτημα της 31/12/2014

 

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2014

 

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Οικονομική έκθεση 2014

Οικονομικά αποτελέσματα 2013

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2013
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2013

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2013
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2013

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2013
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2013

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2013

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

Οικονομικά αποτελέσματα 2012

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2012
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2012

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2012
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2012

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2012
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2012

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2012

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

INTRA-PHOS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

Οικονομικά αποτελέσματα 2011

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2011
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2011

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2011
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2011

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2011
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2011

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2011

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRA-PHOS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

Οικονομικά αποτελέσματα 2010

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2010
Ενδιάμεσες καταστάσεις 3Μ 2010

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2010
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2010

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2010
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2010

Έτος
Στοιχεία & Πληροφορίες FY 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

EUROKAT
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INMAINT
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRAPOWER
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

FRACASSO HELLAS
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2010

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRADEVELOPMENT
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

KEΠA ΑΤΤΙΚΗΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Οικονομικά αποτελέσματα 2009

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2009

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2009
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2009Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2009 

Έτος
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/12/2009
Στοιχεία & Πληροφορίες FY 2009

Θυγατρικές
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEΠA ΑΤΤΙΚΗΣ  FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRADEVELOPMENT FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INMAINT FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT ΑΤΕ FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση EUROKAT ΑΤΕ FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRACOM CONSTRUCT FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ FY 2009

Οικονομικά αποτελέσματα 2008

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2008
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Q1 2008

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2008
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2008
Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 6Μ 2008

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2008
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2008

Έτος
Στοιχεία και Πληροφορίες FY 2008
Ετήσια οικονομική έκθεση 2008

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEPA FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση KEPA FY 2008
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRADEVELOPMENT FY 2008
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INMAINT FY 2008
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση EUROKAT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRACOM CONSTRUCT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED FY 2008

Οικονομικά αποτελέσματα 2007

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2007
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Q1 2007

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2007
Πίνακας αντληθέντων κεφαλαίων
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 6Μ 2007

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2007
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2009

Έτος
Στοιχεία και Πληροφορίες FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις FY 2007
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2007
Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων FY 2007

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEPA FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις KEPA FY 2007
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRADEVELOPMENT FY 2007
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INMAINT FY 2007
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις EUROKAT FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRACOM CONSTRUCT FY 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED FY 2007

Οικονομικά αποτελέσματα 2006

Α’ τρίμηνο
Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων της 31/03/2006
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 3Μ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2006
Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT, επί των δημοσιευμένων Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου από 01/01/2006 έως 31/03/2006

Β’ τρίμηνο
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT 6Μ 2006
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2006
Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων της 30/06/2006
 

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 9Μ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT 9Μ 2006
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2006

Έτος
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT FY 2006
Πίνακας Αντληθέντων κεφαλαίων της 31/12/2006 
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες FY 2006
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2006
Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πος την Τακτική Γενκή Συνέλευση των μετόχων κατ’ άρθρο 11α Ν. 3371/2005<ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις EUROKAT FY 2006
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INMAINT FY 2006
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRADEVELOPMENT FY 2006
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEPA FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις KEPA FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRACOM CONSTRUCT FY 2006
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT ROMANIA FY 2006
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2006

Οικονομικά αποτελέσματα 2005

α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 3Μ 2005 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2005
Ορθή επανάληψη Στοιχείων και πληροφοριών 3Μ 2005
Ορθή επανάληψη Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 3Μ 2005
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – 03/02/2006
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/03/2005
β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 6Μ 2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2005
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/06/2005
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση επί των δημοσιευμένων 6μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 9Μ 2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2005
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2005 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/09/2005
Ορθή επανάληψη Στοιχείων και πληροφοριών 9Μ 2005
Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση επί των δημοσιευμένων 9μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες INTRAKAT 2005
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις INTRAKAT 2005 
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα FY 2005 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/12/2005
Στοιχεία και πληροφορίες AITHERAS ENERGY 01/01-31/12/2005
Οικονομικές Καταστάσεις AITHERAS ENERGY 01/01-31/12/2005
Στοιχεία και πληροφορίες IN MAINT A.E. 03/02/2004-31/12/2005
Οικονομικές Καταστάσεις IN MAINT A.E. 03/02/2004-31/12/2005
Στοιχεία και πληροφορίες ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 15/09/2004-31/12/2005
Οικονομικές Καταστάσεις ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 15/09/2004-31/12/2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις EUROKAT 29/03/05 – 31/12/05
Έτος 2005 INTRALBAN Sh A
Έτος 2005 INTRACOM CONSTRUCT S.A.
Έτος 2005 INTRAKAT ROMANIA SRL
Έτος 2005 INTRACOM LTD SKOPJE
Έτος 2005 INTRACOM BULGARIA

Οικονομικά αποτελέσματα 2004

α’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/03/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
β’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/06/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
γ’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 30/09/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
δ’ τρίμηνο
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 12μήνου
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/12/2004
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 12μήνου
Έτος
Ενοποιημένος Ισολογισμός INTRAKAT 2004
Ισολογισμός INTRAKAT 2004
Ισολογισμός AITHERAS ENERGY 2004
Ισολογισμός INTRACOM CONSTRUCT S.A. 2004
Ισολογισμός IN.MAINT 2004
Ισολογισμός INTRALBAN Sh.A. 2004
Ισολογισμός INTRACOM BULGARIA A.D. 2004
Ισολογισμός INTRACOM DOO SKOPJE 2004

Οικονομικά αποτελέσματα 2003

α’ τρίμηνο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
Ενοποιμένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
β’ τρίμηνο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
γ’ τρίμηνο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
Έτος
Ενοποιημένος Ισολογισμός INTRAKAT 2003
Ισολογισμός INTRAKAT 2003

Οικονομικά αποτελέσματα 2002

α’ τρίμηνο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
Ενοποιμένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 3μήνου
β’ τρίμηνο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 6μήνου
γ’ τρίμηνο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου
Έτος
Ενοποιημένος Ισολογισμός INTRAKAT 2002
Ισολογισμός INTRAKAT 2002