Ευκαιρίες Καριέρας

Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στους ανθρώπους μας. Κυρίως όμως εξασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την δικαιοσύνη και το σεβασμό μεταξύ των μελών της ομάδας μας.

Αναζητούμε συνεργάτες με δεξιότητες, πάθος, όραμα και στόχο για να συνεισφέρουν με ήθος και συνέπεια στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Intrakat, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας.