Η Εταιρία

Διοικητικό Συμβούλιο

Αλέξανδρος Εξάρχου Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Λουκάς Καραλής Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος Σύμβουλος

Παναγιώτης Αντιβαλίδης Σύμβουλος

Αντιγόνη Γιόκαρη Σύμβουλος

Αντώνιος Διαματάρης Σύμβουλος

Λουκάς Παπάζογλου Σύμβουλος