Χρονολόγιο

2018

• Αναδιοργάνωση της εταιρείας
• Ανταλλαγή assets με Intracom Holdings
• Νέα στρατηγική με την είσοδο του νέου εταίρου
• Επικέντρωση σε έργα:

2017

Σύμβαση με τη Fraport Greece για 14 περιφερειακά αεροδρόμια

2015

Επέκταση σε Ενέργεια, Real Estate και έργα ΣΔΙΤ

2012

Κατάταξη στις πέντε κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες
στην Ελλάδα

2010

Επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2009

7η τάξη ΜΕΕΠ

2005

Απορρόφηση της INTRAMET

2001

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

1995

Ηγετική θέση στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές

1987

Ίδρυση, μέλος του Όμίλου