Διοικητικό Συμβούλιο

Αντιγόνη Γιόκαρη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η κα Αντιγόνη Γιόκαρη είναι πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και  στέλεχος με πολυετή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων στον κατασκευαστικό τομέα.

Κατά το διάστημα 2000-2008 εργάστηκε ως Διευθύντρια Προμηθειών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Από το έτος 2008 έως και το 2021 ήταν στέλεχος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, απασχολούμενη από το 2005-2018 στη διαχείριση έργων της Εγνατίας Οδού που εκτέλεσαν οι εταιρείες «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» με  πλήθος αρμοδιοτήτων και θέσεων,  ενώ την περίοδο 2019-2021 απασχολήθηκε και στην Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρείας  ως επικεφαλής του γραφείου του COO της Εταιρείας.

Παράλληλα για την περίοδο 2008-2014, εργάστηκε ως Εκτελεστική Αντιπρόεδρος (Executive Vice President) στην «Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», με πλήθος αρμοδιοτήτων στο Εμπορικό Τμήμα, στις Οικονομικές Υπηρεσίες και στο Τμήμα Προμηθειών της επιχείρησης.

Από το 2021 έως και σήμερα εργάζεται στη συνδιαχείριση Εταιρειών Ανάπτυξης Αστικών & Τουριστικών Ακινήτων.