Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Aθ. Κούτρας

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Μεταλλειολόγος-Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1968).

Διευθυντής Γεωτεχνικών Έργων ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ, την περίοδο από το 1968 έως το 1977. Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Έργων στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. από το 1978 και στη συνέχεια Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι την αποχώρηση του τον Ιούλιο 2018.