Διοικητικό Συμβούλιο

Αθανάσιος Σχίζας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Αθανάσιος Σχίζας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχει σχεδόν σαρανταετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων, ενώ κατά τα τελευταία έτη ειδικεύεται σε θέματα ενέργειας ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος σε σχετικά έργα.

Κατά τα πρώτα έτη της σταδιοδρομίας του εργάστηκε ως Μελετητής, Ανάδοχος Κατασκευαστής και Επιβλέπων Μελετητής σε πλήθος έργων, καθώς και υπεύθυνος έργων κοινοπραξιών σε πλήθος έργων οδοποιίας, οικοδομικών και σιδηροδρομικών.  αλλά και για έργα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ενώ διατέλεσε σύμβουλος του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Υπεύθυνος Συντονιστής Συμβούλων για την παρακολούθηση και εγκατάσταση του Συστήματος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Από το 2011 εργάστηκε ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων σε πλήθος ενεργειακών έργων σχετικών με την ανάπτυξη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Την περίοδο 2015-2019 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της  «ΓΑΙΑ ΟΣΕ» , ενώ από το Μάρτιο έως και το Σεπτέμβριο του 2019 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Την περίοδο 2020-2021  ήταν  Σύμβουλος Διοίκησης στην «EUNICE ENERGY GROUP» (2020-2021) με αντικείμενο για θέματα αιολικών πάρκων και αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ενώ έκτοτε και έως σήμερα απασχολείται ως Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος σε ζητήματα αγοράς ενέργειας, ενεργειακής στρατηγικής, ανάπτυξης ενεργειακών συστημάτων και ενεργειακές επενδύσεις.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριο Ελλάδας και του  Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων.