Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Πέτρος Σουρέτης

CEO

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

«Σφραγίζουμε τη νέα εποχή»

Με βαθιές ρίζες και στόχο την κορυφή,  μετά από 30 και πλέον χρόνια δυναμικής παρουσίας, ο όμιλος Ιntrakat πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή του κατασκευαστικού κλάδου.

Η στρατηγική που εκπονήθηκε για την επόμενη τριετία και ήδη εκτελείται, βασίζεται στο υψηλού επιστημονικού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό μας και σε ένα μείγμα παραδοσιακών «καλών πρακτικών» και καινοτόμων επιλογών.

Συγκεκριμένα εστιάζουμε σε:

• σταθερή αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών
• διατήρηση του υψηλού, υγειούς ανεκτέλεστου υπόλοιπου συμβάσεων
• δημόσια έργα υποδομών, έργα ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων, περιβαλλοντικά έργα και υπηρεσίες FM (facility management)
• επέκταση της δραστηριότητας μας στο εξωτερικό με έμφαση στα Βαλκάνια και
• περαιτέρω βελτίωση του χρηματοπιστωτικού προφίλ της εταιρείας

Στον όμιλο Intrakat επικεντρωνόμαστε σε υψηλής προστιθέμενης αξίας projects, προσαρμοζόμαστε με ευελιξία και ταχύτητα, διαβλέπουμε έγκαιρα τις σημαντικές ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες και πάνω απ’ όλα, υλοποιούμε με συνέπεια, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα τα έργα μας.

Σφραγίζουμε τη νέα εποχή  του κλάδου μας.

 

Πέτρος Σουρέτης

CEO