Οι άνθρωποι μας

Οι εργαζόμενοι της Intrakat αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο μας. Η  επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους μας. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να παρακινούνται να είναι παραγωγικοί και προσανατολισμένοι στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς όφελος της εταιρείας και να διαχειρίζονται την προσωπική τους εξέλιξη με ζήλο και ακεραιότητα.