Εργοστάσιο FRACASSO HELLAS

Το εργοστάσιο μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών της Intrakat στη Γιάννουλη Λάρισας, μια από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες του κλάδου στην Ευρώπη, λειτουργεί σε οικόπεδο 130.000m² (30.000m² στεγασμένοι χώροι) και απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους. Το εργοστάσιο, το οποίο ιδρύθηκε το 1987, εξαγοράσθηκε από την Intracom το 1994, παίρνοντας την επωνυμία Intramet, ενώ από το 2005, με την απορρόφηση της Intramet από την Intrakat, λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα.

Χάρη στην καθετοποιημένη δομή του, το εργοστάσιο παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, από το σχεδιασμό, τη μελέτη και την ανάπτυξη έως τη βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών, καθώς και αμυντικών εφαρμογών με αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του εργοστασίου, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων CAD/CAM και ρομποτικής, εγγυώνται τη διάθεση στην ελληνική και τη διεθνή αγορά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Το εργοστάσιο διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001, το οποίο εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα στο σύνολο των διεργασιών, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΝ ISO 14001) και υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001). Επιπλέον, έχει εξασφαλίσει ειδικές πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις, τις οποίες διαθέτουν ελάχιστες εταιρείες στο διεθνή χώρο, όπως BOEING approved subcontractor, NATO approved manufacturer, NADCAP certified global Aerospace Industry Subcontractor και εγκεκριμένος κατασκευαστής για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και εξουσιοδότηση από το ΥΠΕΘΑ για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού. Το εργοστάσιο διαθέτει επίσης εργαστήριο δοκιμών & ποιοτικών ελέγχων και τμήμα μελετών με σκοπό το σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στις υπηρεσίες του εργοστασίου περιλαμβάνεται η στατική και δυναμική μελέτη κατασκευών με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Analysis), η προσομοίωση ψύξης ηλεκτρονικών συστημάτων σε συνδυασμό με ανάλυση μεταφοράς θερμότητας (Computational Fluid Dynamics), και η βιομηχανοποίηση και κατασκευή πρωτοτύπων σε ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα προτυποποίησης στην Ευρώπη.