Η Εταιρία

Οικονομικά στοιχεία

2022

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2022

2021

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021

2020

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020

2019

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019

2018

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018

2017

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017

2016

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016

2015

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2015

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2014

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2014

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2013

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2013

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2012

Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 (σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς)

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

2011

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2011

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2011 (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2010

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2010

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης Α’ Εξαμήνου 2010 (ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2010 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2009

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2009

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2009 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2009 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2008

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2008

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008 – Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

2007

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

Διαχείριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007

2006

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2006 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2006

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2006 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2006

2005

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2005 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2005

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2005