Ανακοινώσεις προς το Χ.Α.

31.12.2020

Ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Εταιρεία της «FRACASSO HELLAS»

διαβάστε περισσότερα
17.12.2020

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον N. 3556/2007 λόγω stock option plan

διαβάστε περισσότερα
15.12.2020

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

διαβάστε περισσότερα
14.12.2020

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020 – Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

διαβάστε περισσότερα
11.12.2020

Εισαγωγή μετοχών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan)

διαβάστε περισσότερα
25.11.2020

Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης για την Απόσχιση του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του κλάδου με εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Εταιρεία της «FRACASSO HELLAS»

διαβάστε περισσότερα
19.11.2020

Μετάθεση της ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης για την απόσχιση του κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της «INTRAKAT» με εισφορά του στην 100% θυγατρική εταιρεία της «FRACASSO HELLAS» και τροποποίηση όρων απόσχισης

διαβάστε περισσότερα
20.03.2020

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

διαβάστε περισσότερα
03.01.2020

Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία FRACASSO HELLAS

διαβάστε περισσότερα