Ανακοινώσεις προς το Χ.Α.

20.03.2020

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

διαβάστε περισσότερα
03.01.2020

Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία FRACASSO HELLAS

διαβάστε περισσότερα