2013

Γνωστοποίηση ίδρυσης υποκαταστήματος της INTRAKAT στο Καμερούν

Παιανία, 24/12/2013

Α.Π.:1368.-

 

Θέμα: «Γνωστοποίηση ίδρυσης υποκαταστήματος της INTRAKAT στο Καμερούν.»

 

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με  το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της INTRAKAT, ολοκληρώθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στο Καμερούν, με έδρα τη Ντουάλα.