Ανακοινώσεις προς το Χ.Α.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και νέας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προταθούν προς εκλογή στην εξ αναβολής συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 15η Ιουλίου 2022.

διαβάστε περισσότερα