Ανακοινώσεις προς το Χ.Α.

Ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου αδειών Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 520 MW

διαβάστε περισσότερα