Θυγατρικές Ομίλου

Τομείς Δραστηριότητας

Προφίλ

Ο Όμιλος Intrakat είναι μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, με σημαντική διεθνή παρουσία. Δραστηριοποιείται στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιοποίησης ακινήτων για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.


διαβάστε περισσότερα

5ΧΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

600ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

265ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

€225,42022 ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τελευταία Νέα

Intrakat: H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 επιβεβαιώνει την προσήλωση του Ομίλου στην αειφορία


διαβάστε περισσότερα

Intrakat: Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας με αποφασιστική επιστροφή στην κερδοφορία


διαβάστε περισσότερα

Stock Price

Stock Price

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

Fifteen minute delay
   
Κλείσιμο (29/05/24)
Άνοιγμα
Μεταβολή
Συν. Όγκος

Κλάδος / Υποκλάδος: Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευές
Συμμετοχή σε δείκτες: ΔΚΥ, ATHEX_ESG, ASI, ΓΔ, ΔΟΜ, FTSEM, ΣΑΓΔ, FTSEA
Αγορά: Αγορά Αξιών
Κατηγορία διαπραγμάτευσης: Κύρια Αγορά
Σύμβολο μετοχής στο Χ.Α.: ΙΝΚΑΤ
Σύμβολο μετοχής στο Reuters: INCr.AT
Σύμβολο μετοχής στο Bloomberg: INKAT GA

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goal 1 - No Poverty
Sustainable Development Goal 2 - Zero Hunger
Sustainable Development Goal 3 - Good Health and Well-being
Sustainable Development Goal 4 - Quality Education
Sustainable Development Goal 5 - Gender Equality
Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation
Sustainable Development Goal 7 - Affordable and Clean Energy
Sustainable Development Goal 8 - Decent Work and Economic Growth
Sustainable Development Goal 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
Sustainable Development Goal 10 - Reducing Inequality
Sustainable Development Goal 11 - Sustainable Cities and Communities
Sustainable Development Goal 12 - Responsible Consumption and Production
Sustainable Development Goal 13 - Climate Action
Sustainable Development Goal 14 - Life Below Water
Sustainable Development Goal 15 - Life On Land
Sustainable Development Goal 16 - Peace, Justice, and Strong Institutions
Sustainable Development Goal 17 - Partnerships for the Goals