Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Βουγιούκας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Νικόλαος Βουγιούκας, είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις οικονομικές επιστήμες, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (Master of Arts in Management Science, University of Kent), και ένα πολύ έμπειρο στέλεχος με πολυετή δράση στον τραπεζικό τομέα σε πολλούς κρίσιμους τομείς.

Έχει εργαστεί για την Bank of America NT & SA (1982-1987) και την Barclays Bank στην Ελλάδα και στην Αγγλία (1987-1991). Κατά το διάστημα 1991- 1997 εργάστηκε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Credit Lyonnais Greece S.A. στην Αθήνα ενώ την περίοδο 1997-2001 αποτέλεσε Βοηθό Γενικού Διευθυντή- Διευθυντή Ναυτιλιακού Κέντρου της Bank of Nova Scotia (Διεύθυνση Ναυτιλίας) και παράλληλα ήταν και μέλος της Επιτροπής Διοικήσεως στην Ελλάδα. Επί δέκα έτη (2001-2011) εργάστηκε στην FBB- First Business Bank S.A. ως Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας μέλος των Επιτροπών Διοίκησης, Πιστοδοτήσεων, Διαχείρησης Ενεργητικού- Παθητικού (ALCO) και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έκτοτε και έως σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοδοτικών Στελεχών Ναυτιλίας, και Μέλος του Propeller Club.