Ημερολόγιο

17.07.2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

25.06.2020

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2019

19.06.2020

Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2019

25.07.2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

14.06.2019

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 13:00)

22.04.2019

Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2018