Ημερολόγιο

25.07.2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

14.06.2019

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 13:00)

22.04.2019

Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2018