Ημερολόγιο

02.07.2024

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

23.04.2024

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023

30.06.2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

10.05.2023

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2022

29.06.2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

13.05.2022

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2021

17.12.2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

19.07.2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

07.06.2021

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

29.04.2021

Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2020

17.07.2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

25.06.2020

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2019

19.06.2020

Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2019

25.07.2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

14.06.2019

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 13:00)

22.04.2019

Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2018