ΕΚΕ

Εταιρική Υπευθυνότητα

Στηριζόμενη στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής, η Intrakat αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών, την ενίσχυση του αθλητισμού, την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα, ο Όμιλος Intrakat συμμετέχει μεταξύ άλλων στην παροχή τροφίμων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες, στην αποστολή φαρμάκων μέσω ιδρυμάτων προστασίας του παιδιού και περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε τοπικά προγράμματα αναδάσωσης, σε εξειδικευμένα συνέδρια και εκδηλώσεις για το περιβάλλον και τη διαχείριση αποβλήτων, σε προγράμματα υποστήριξης πυρόπληκτων περιοχών, στη στήριξη αθλητών και αθλητικών σωματείων, στη διοργάνωση διεθνών αγώνων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και στη χορηγία σημαντικών εικαστικών, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών εκθέσεων.

Η Intrakat είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συμβάλλοντας στη διάδοση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας.