Δέσμευση

Αποστολή του Ομίλου είναι να προσφέρει βιώσιμες και ανθεκτικές λύσεις στις ανάγκες για σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές, βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, νέα και αποτελεσματικά δίκτυα μετακίνησης, επικοινωνίας και αξιοποίησης των εναλλακτικών πηγών για την παραγωγή ενέργειας.

Η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρικό στόχο της αποστολής του Ομίλου καθορίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του και την συμμετοχή στην επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030

«Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια αυτή είναι αναγκαία γιατί η βιωσιμότητα και οι Στόχοι 2030 μας αφορούν όλους. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σαν ευκαιρίες, αντλώντας δύναμη από τη γνώση, την εμπειρία και τις αξίες που διέπουν τη μακρόχρονη λειτουργία μας, αλλά και τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που διατηρούμε διαχρονικά με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και όσους επίσης επηρεάζονται ή επηρεάζουν την λειτουργία μας.»