Δομή Ομίλου INTRAKAT

Με έδρα την Παιανία Αττικής, όπου στεγάζονται όλες οι διοικητικές και λειτουργικές υπηρεσίες, και με σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη Γιάννουλη Λάρισας, ο Όμιλος Intrakat αναπτύσσει συνεχώς τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, Κύπρο, Αλβανία, και Βόρεια Μακεδονία, η Intrakat αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και απαιτητικών έργων—από την κατασκευή κτιριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών τεχνολογίας αιχμής, έως την ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων, τη λειτουργία και διαχείριση σταθμών αυτοκινήτων, και την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων οδικής ασφάλειας.