Διοικητικό Συμβούλιο

Ευστάθιος Τσοτσορός

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο Ευστάθιος Τσοτσορός είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου (1972), πτυχιούχος Οικονομολόγος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978) και Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου (1982). Διατέλεσε καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την Οικονομική Ανάπτυξη και τον Κοινωνικό Μετασχηματισμό (1993-2017) και είναι Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και του Κέντρου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών του τμήματος Κοινωνιολογίας.

Διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική και μακρόχρονη εμπειρία σε επιτελικές θέσεις ευθύνης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει διατελέσει, Διευθυντής της Δ.Ε.Η. (1973-1982), μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (1984-1985), Αντιπρόεδρος και Γεν. Διευθυντής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (1986-1988), μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ραδιοτηλεοπτικού Ομίλου Alpha (1996-2005) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ Α.Ε. (2015-2019). Επίσης υπήρξε σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας (1982-1983), του Δημάρχου Αθηναίων (1991-1992), του Προέδρου του ΤΕΕ (1991-1994) και Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων (1994-1995).

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, σημαντικών επενδυτικών έργων, καθώς επίσης και εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έργα του έχουν εκδώσει τα Μορφωτικά Ιδρύματα της Εθνικής, της Εμπορικής και της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς επίσης το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και οι Εκδόσεις Παπαζήση.