Θέσεις Εργασίας

Πολιτικός Μηχανικός

10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Μηχανολόγος Μηχανικός

10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Πολιτικός Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Μηχανολόγος Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Τεχνολόγος Η/Μ Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Εναερίτης

με σοβαρή εμπειρία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα παραμονής εκτός Αθηνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος

με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και Δίπλωμα οδήγησης, για απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων Κινητής Τηλεφωνίας. Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη