Θέσεις Εργασίας

Πολιτικός Μηχανικός

10ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά - Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

10ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά - Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Πολιτικός Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά - Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά - Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Εναερίτης

με σοβαρή εμπειρία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα παραμονής εκτός Αθηνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος

με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και Δίπλωμα οδήγησης, για απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων Κινητής Τηλεφωνίας. Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη