Η μετοχή

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

€1,70
-2,30%

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Κλείσιμο
1,70
Άνοιγμα
1,75
Μεταβολή
-2,30%
Συν. Όγκος
22.419

Bιομηχανία: Κατασκευές/ Μεταλλικές Κατασκευές
Συμμετοχή σε δείκτες:
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80, FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. Κατασκευές/Υλικά

Σύμβολο μετοχής στο Χ.Α.: ΙΝΚΑΤ
Σύμβολο μετοχής στο Reuters: INCr.AT
Σύμβολο μετοχής στοBloomberg:
INKAT GA