Η μετοχή

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

€1,26
0,00%

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Κλείσιμο
1,26
Άνοιγμα
1,28
Μεταβολή
0,00%
Συν. Όγκος
3.830

Bιομηχανία: Κατασκευές/ Μεταλλικές Κατασκευές
Συμμετοχή σε δείκτες:
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80, FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. Κατασκευές/Υλικά

Σύμβολο μετοχής στο Χ.Α.: ΙΝΚΑΤ
Σύμβολο μετοχής στο Reuters: INCr.AT
Σύμβολο μετοχής στοBloomberg:
INKAT GA