2013

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013 της INTRAKAT

Παιανία, 30/05/2013

Α.Π.:563.-

Θέμα: «Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013 της INTRAKAT»

 

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2013 έως 31/03/2013 μητρικής και ομίλου, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, την Παρασκευή 31/05/2013.