2015

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Παιανία, 02/06/2015
 
Α.Π.:848.-
 
Θέμα:«Ετήσια ενημέρωση αναλυτών»
 
 

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 02/06/2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2014.

H παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr.