Εργοστάσιο INTRAKAT

Συστήματα Στάθμευσης

Το σύστημα INTRAPARK είναι ένα αυτοφερόμενο σύστημα μεταλλικών, πλήρως προκατασκευασμένων σταθμών αυτοκινήτων που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών, δεν απαιτούν έργα πολιτικού μηχανικού και έχουν μικρό χρόνο εγκατάστασης. Η μελέτη και η σχεδίαση τους που είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό αλλά και η βιομηχανοποίηση τους σε συνδυασμό με το θερμό γαλβάνισμα του συνόλου των κατασκευών στις εγκαταστάσεις της ΙΝΤRΑKAT, αποτελούν εγγύηση τόσο για την υψηλή διάρκεια ζωής των συστημάτων όσο και για την άρτια αισθητική τους.