Εργοστάσιο INTRAKAT

Ελασματουργικά Προϊόντα

A. Κονσόλες Κέντρων Ελέγχου

Μελετώνται και σχεδιάζονται εύχρηστες, ειδικά προσαρμοσμένες κονσόλες με βάση τις εργονομικές και ανθρωπομετρικές ανάγκες των χρηστών. Ενδεικτικές εφαρμογές: Κονσόλες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια Ελληνικού & Τεχεράνης, κονσόλες ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

B. Τηλεφωνικοί Θάλαμοι

Κατασκευάζονται υψηλής αισθητικής τηλεφωνικοί θάλαμοι (booths) διαφόρων τύπων, οι οποίοι παρέχουν άνεση στους χρήστες και εγκαθίστανται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Γ. Καμπίνες Εξωτερικού Χώρου

Οι καμπίνες σχεδιάστηκαν για λειτουργία κάτω από ακραίες κλιματολογικές συνθήκες σύμφωνα με τον ορισμό των συστάσεων ETSI 300 019-1-4, παράρτημα Α1.

• Καμπίνες αντιβανδαλιστικού τύπου.
• Αντοχή σε καιρικές συνθήκες (βαθμός προστασίας IP55) και άριστη ποιότητα σε βεβαρημένο και διαβρωτικό περιβάλλον. Κατασκευάζονται από εν θερμώ γαλβανισμένη λαμαρίνα (επικάλυψη ψευδαργύρου 600 gr/m2) και υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία φωσφάτωσης και ηλεκτροστατικής βαφής πολυεστερικής πούδρας.
• Αντοχή σε σεισμική δραστηριότητα χωρίς επιδράσεις στην κατασκευαστική ακεραιότητά τους.
• Εναλλάκτες θερμότητας και διπλά μονωμένα τοιχώματα εξασφαλίζουν την ψύξη του εξοπλισμού.
• Διατίθενται ενσωματωμένοι ρυθμιστές θερμοκρασίας για την διαχείριση της λειτουργίας των εναλλακτών θερμότητας και των ανεμιστήρων. Μετάδοση και αναφορά συναγερμών μέσω Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου (NMS reporting).

Δ. Καμπίνες Εσωτερικού Χώρου

Διατίθενται διάφοροι τύποι καμπινών εσωτερικού χώρου και συναφών παρελκομένων τους. Υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης των διαστάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς ETSI και 19’’.

• Καμπίνες με ανοίγματα αερισμού. (Με ή χωρίς πόρτες).
• Καμπίνες EMC (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας).
• Ικριοσειρές

Ε. Καμπίνες

Διατίθεται μεγάλη ποικιλία προϊόντων ειδικά προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών. Καμπίνες ειδικών εφαρμογών στέγασης:

• Ηλεκτρολογικού και hλεκτρονικού εξοπλισμού.
• Τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων.
• Οπτικών ινών.

για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι καμπίνες INTRAΚΑT διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά συνδεσμολογίας, διαχείρισης και επεκτασιμότητας. Επιπλέον παρέχονται δυνατότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης ειδικών λύσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.