Εργοστάσιο FRACASSO HELLAS

Προ-κατασκευασμένοι Μεταλλικοί Οικίσκοι

Α. Συναρμολογούμενοι οικίσκοι (FLAT PACK)

Το σύνολο των παραπάνω οικίσκων διατίθεται και σε αποσυναρμολογημένη μορφή (flat pack). Η μορφή αυτή οικίσκων προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς καθώς και ευκολία μεταφοράς και συναρμολόγησης στο πεδίο, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόσβαση. Επίσης κατασκευάζονται: Προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες με προδιαγραφές του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων της χώρας, γραφεία και χώροι υγιεινής.

Β. Οικίσκοι σταθμών βάσης με αυτοστήρικτους ιστούς

Συνδυασμός οικίσκου και αραχνοειδούς ιστού για τη δημιουργία αυτόνομων σταθμών κινητής τηλεφωνίας. Οι σταθμοί αυτοί απαιτούν πολύ μικρό χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης (μεταφοράς από σημείο σε σημείο).

Γ. Μονώροφα και διώροφα συγκροτήματα οικίσκων

Συνδυασμοί οικίσκων για στέγαση εξοπλισμού και προσωπικού.

Δ. Οικίσκοι για την στέγαση γεννητριών

Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαμενών πετρελαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό.

Ε. Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

• Κινητής τηλεφωνίας.
• Ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών.
• Συστημάτων εντοπισμού (RADAR).
• Τηλεοπτικών μεταδόσεων.
• Επικοινωνιών σιδηροδρομικών δικτύων.
• Αμυντικών εφαρμογών.