2009

Οικονομικά αποτελέσματα 2009

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2009

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2009
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2009Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2009 

Έτος
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 31/12/2009
Στοιχεία & Πληροφορίες FY 2009

Θυγατρικές
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEΠA ΑΤΤΙΚΗΣ  FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRADEVELOPMENT FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INMAINT FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT ΑΤΕ FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση EUROKAT ΑΤΕ FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRACOM CONSTRUCT FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED FY 2009
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ FY 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ FY 2009