2014

Οικονομικά αποτελέσματα 2014

Α’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2014
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2014

 

Β’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2014
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2014

 

Γ’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2014
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2014

 

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών
 
EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ICMH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

INTRA – BLUE A.E.
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2014
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Ισολογισμός της 31/12/2014
Έκθεση Διαχείρισης της 31/12/2014
Προσάρτημα της 31/12/2014

 

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2014

 

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2014

 

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Οικονομική έκθεση 2014