2016

Οικονομικά αποτελέσματα 2016

Εξαμήνου

Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2016

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2016

Ετήσια

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

 

EUROKAT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INMAINT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

FRACASSO HELLAS

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRADEVELOPMENT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRAPOWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ICMH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2016

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΙΝΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRA – BLUE A.E.

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

B-WIND POWER

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRACOM CONSTRUCT

Ετήσια oικονομική έκθεση 2016

 

OIKOS PROPERTIES SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΑΚ ENERGY

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

ROMINPLOT SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2016

 

AMBTILA ENTERPRISES LTD

Οικονομική έκθεση 2016