2013

Οικονομικά αποτελέσματα 2013

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2013
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2013

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2013
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2013

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2013
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2013

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2013

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013