2010

Οικονομικά αποτελέσματα 2010

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2010
Ενδιάμεσες καταστάσεις 3Μ 2010

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2010
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2010

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2010
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2010

Έτος
Στοιχεία & Πληροφορίες FY 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

EUROKAT
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INMAINT
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRAPOWER
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

FRACASSO HELLAS
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2010

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

INTRADEVELOPMENT
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

KEΠA ΑΤΤΙΚΗΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010