2015

Οικονομικά Αποτελέσματα 2015

Α’ τρίμηνο

Στοχεία και πληροφορίες 3Μ 2015
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2015

Β’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2015
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2015

Γ’ τρίμηνο

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2015
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2015

Έτος

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015
Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

 

EUROKAT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INMAINT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

FRACASSO HELLAS

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRADEVELOPMENT

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRAPOWER

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ICMH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ΙΝΤΡΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ΙΝΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRA – BLUE A.E.

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

B-WIND POWER

Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

 

INTRACOM CONSTRUCT

Ετήσια oικονομική έκθεση 2015

 

OIKOS PROPERTIES SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

ROMINPLOT SRL

Ετήσια οικονομική έκθεση 2015

 

AMBTILA ENTERPRISES LTD

Οικονομική έκθεση 2015