2008

Οικονομικά αποτελέσματα 2008

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 3Μ 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2008
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Q1 2008

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 6Μ 2008
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2008
Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 6Μ 2008

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2008
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2008

Έτος
Στοιχεία και Πληροφορίες FY 2008
Ετήσια οικονομική έκθεση 2008

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες KEPA FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση KEPA FY 2008
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INTRADEVELOPMENT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRADEVELOPMENT FY 2008
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες INMAINT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INMAINT FY 2008
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες EUROKAT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση EUROKAT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRACOM CONSTRUCT FY 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED FY 2008