2008

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των στοιχείων και πληροφοριών Α’ τριμήνου 2008

Η INTRAKAT γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008 δημοσιεύονται στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” την Παρασκευή 30/05/2008 και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2008 έως 31/03/2008, θα είναι διαθέσιμες, την ίδια ημέρα, στην εταιρική ιστοσελίδα www.intrakat.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.