2008

Γνωστοποίηση λύσης υποκαταστήματος της εταιρείας INTRAKAT στην Λιβύη

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με  το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ολοκληρώθηκε η λύση του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην πόλη Τρίπολη της Λιβύης, το οποίο είχε συσταθεί το 2005.