2008

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2008 της INTRAKAT

Η INTRAKAT γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01/01/2008 έως 30/09/2008 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» την Παρασκευή 28/11/2008 και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, θα είναι διαθέσιμα,  την Πέμπτη 27/11/2008 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ, στην εταιρική ιστοσελίδα www.intrakat.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.