2008

Γνωστοποίηση εξαγοράς ακινήτου στην Πολωνία από την εταιρεία ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Spzoo

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT. ότι ολοκληρώθηκε η αγορά έκτασης 298,69 στρεμμάτων στην περιοχή MOGILANY, νότια της Κρακοβίας, Πολωνίας.

Η εν λόγω αγορά πραγματοποιήθηκε από την νεοσυσταθείσα εταιρεία ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Spzoo, με έδρα την Κρακοβία, στην οποία συμμετέχει κατά 25% η INTRAKAT INTERNATIONAL LTD, θυγατρική  της  INTRAKAT.
Το συνολικό τίμημα της αγοράς του οικοπέδου, ανέρχεται σε 21.900.000 PLN (6.522.000 ευρώ περίπου) και καλύφθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Spzoo κατά 12.000.000 PLN, καθώς και μέσω σύναψης δανείου με την τράπεζα Polbank EFG.

Σημειώνεται ότι, το μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT ανέρχεται πλέον σε 12.050.000 PLN, ενώ στην αύξηση συμμετείχαν οι παλαιοί μέτοχοι κατά τα ποσοστά που τους αναλογούσαν, με αποτέλεσμα να μην διαφοροποιηθεί η μετοχική σύνθεση της εταιρείας.