2008

Γνωστοποίηση ίδρυσης εταιρείας με την επωνυμία ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Spzoo στην Πολωνία

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  μέσω της θυγατρικής της κατά 100% εταιρείας INTRAKAT INTERNATIONAL LTD και από κοινού με τις εταιρείες ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ και ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ προέβησαν στην ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Spzoo και έδρα την Κρακοβία Πολωνίας.

Οι τρεις εταιρείες κατέχουν από 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 50.000 PLN και η συμμετοχή της INTRAKAT INTERNATIONAL LTD σε αυτό ανέρχεται σε 12.500 PLN.