2008

Γνωστοποίηση ορισμού νέου Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Εταιρειών INTRAKAT

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από 15/01/2008 καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου εταιρειών INTRAKATανέλαβε ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης.