2023

Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού – Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής του Εργολάβου για την ανέγερση του Πύργου Κατοικιών στη Μαρίνα (Riviera Tower)

Παιανία, 4 Μαΐου 2023 – Η ΙNTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ («Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε σήμερα  η διαδικασία για την επιλογή της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία θα αναλάβει την ανέγερση του Πύργου Κατοικιών στη Μαρίνα (Riviera Tower), με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων («Η Συμφωνία») μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (εταιρεία 100% θυγατρική της Lamda Development A.E.) και της Κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες  «Bouygues Batiment International»  και «Intrakat»(«Κοινοπραξία»).

H Κοινοπραξία αποτελεί τη συνεργασία μεταξύ μίας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως, με εξαιρετική φήμη και εκτεταμένη εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή υψηλών κτηρίων πολυτελών κατοικιών, και μίας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα στον κλάδο των υποδομών και κτηρίων.

Με τη Συμφωνία, η κοινοπραξία των εταιρειών «Bouygues Batiment International- Intrakat»  μεταβαίνει στο επόμενο στάδιο της ανέγερσης του Riviera Tower, του υψηλότερου, «πράσινου» ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, σε συνέχεια της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη μορφή του Early Contractor Involvement (ECI) και της υλοποίησης της προετοιμασίας και των πρόδρομων εργασιών αναφορικά με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση κατασκευής του έργου υπό την ιδιότητα του Early Works Contractor (EWC).