2023

Ανακοίνωση Σχολιασμού Δημοσιεύματος

Παιανία, 21/8/2023

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία»), διαψεύδει κατηγορηματικά σημερινό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου περί του ότι δήθεν «… σχεδιάζεται μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 150 με 200 εκατ ευρώ με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών τα 1,8 με 2 ευρώ κοντά σχεδόν στην  καθαρή θέση της εταιρίας από 3,14 ευρώ της τρέχουσας τιμής…», και σημειώνει ότι ουδείς σχεδιασμός υφίσταται ούτε εξετάζεται ενδεχόμενο για αύξηση του μετοχικού τη κεφαλαίου στην παρούσα φάση.

Περαιτέρω η Εταιρεία σημειώνει ότι τα κεφάλαια που θα απαιτηθεί να καταβληθούν κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., μετά τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι ήδη διασφαλισμένα και προερχόμενα από α) τα ποσά προοριζόμενα για εξαγορές εκ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Ιανουαρίου 2023 σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο αυτής, β) ίδια κεφαλαία της εταιρείας και γ) τραπεζικό δανεισμό και ως εκ τούτου ουδεμία κεφαλαιακή ανάγκη υπάρχει η οποία να απαιτεί νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό αυτό.