2023

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 85.470.086 νέων, κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, της «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.