2023

Ετήσια Παρουσίαση προς τους Αναλυτές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022

Η INTRAKAT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 10 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Διοίκηση της Εταιρείας η Ετήσια Παρουσίαση προς τους Αναλυτές των  Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.intrakat.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)

 

Δείτε την Παρουσίαση: