2023

Έγκριση της εξαγοράς της Άκτωρ ΑΤΕ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παιανία 08/11/2023

Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της απόκτησης του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», δ.τ. «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»),  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 31.03.2023 σχετικής ανακοίνωσης της, ότι, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 830/2023 και ημερομηνίας 7.11.2023 απόφασής της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» (στο εξής «ΑΚΤΩΡ»).

Κατόπιν των ανωτέρω, η ολοκλήρωση της απόκτησης του 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ από την Εταιρεία αναμένεται να λάβει χώρα εντός το αμέσως προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τους όρους της από 30.3.2023 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών.