2023

Ανακοίνωση – Νέος Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Intrakat

Παιανία, Τετάρτη 05/07/2023 

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος.