2008

Γνωστοποίηση της εταιρείας INTRAKAT σχετικά με την εταιρεία CYBARCO ATE

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKATότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 30/06/2008, αποφάσισε:

  1. την απορρόφηση α) του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της εταιρείας «CYBARCO ΑΤΕ», β) του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», και γ) του κλάδου κατασκευής Έργων της εταιρείας «EUROKAT», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως αυτός ισχύει σήμερα,
  2. ότι οι ως άνω απορροφήσεις θα γίνουν με ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης των ως άνω κλάδων (ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού) την 30.06.2008.