2008

Γνωστοποίηση διοικητικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τις συνεδριάσεις του της 15/2/2008, ενέκρινε τη διοικητική αναδιοργάνωση και την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η νέα διοικητική οργάνωση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. κ. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου – Γενικός Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών και Τηλεπικοινωνιακών Έργων
2. κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη – Γενικός Διευθυντής Κατασκευών και Έργων Υποδομής.
3. κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης του Κωνσταντίνου – Οικονομικός Διευθυντής
4. κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος του Νικολάου – Διευθυντής Κατασκευών και Τεχνικός Διευθυντής
5. κ. Θεόδωρος Γαϊτάνος του Κλεάνθους – Αναπληρωτής Διευθυντής Κατασκευών και Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής
6. κ. Δημήτριος Μπελιώτης του Γεωργίου – Διευθυντής Ευρυζωνικών Υποδομών
7. κ. Βασίλειος Θεογιάννης του Βαϊου – Αναπληρωτής Διευθυντής Ευρυζωνικών Υποδομών
8. κ. Σπυρίδων Τζιώτης του Γεωργίου-Αντωνίου – Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών
9. κ. Κωνσταντίνος Νέζης του Ανδρέα – Αναπληρωτής Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών
10. κ. Νικόλαος Φραγκάκος του Ιωάννη – Διευθυντής Τηλεπικοινωνιακών Έργων
11. κ. Παναγιώτης Μαζαράκος του Θωμά – Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών