2023

Ανακοίνωση

Παιανία, Δευτέρα 04/09/2023 – Η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι καθήκοντα Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Λουκάς Καραλής.